ประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการประจำปีแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 5 Annual Conference Of Thai Emergency Physicians (ACTEP) 2017

Date: 
14/03/2017 to 16/03/2017

ด้วยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (วฉท.) ได้จัดโครงการประชุมวิชาการเวชศาสตรัฉุกเฉินสำหรับแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการศึกษา 2559 (ACTEP: Annual Conference of Thai Emergency Physicians 2017 ครั้งที่ 5 ระหว่าง วันที่ 14-17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Chiang Mai Conference of Emergency Medicine 2016: CCEM 2016

CCEM2016 poster
Date: 
02/12/2016

2 ธันวาคม 2559  ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ 

1 ธันวาคม 2559 Precongress workshop: Emergency Ultrasound Workshop และ BLS for Health Care provider 

รายละเอียดเพิ่มเติมใน http://www.med.cmu.ac.th/dept/ermed/

 

The 13th Asia Pacific Conference on Disaster Medicine

Date: 
06/11/2016 to 08/11/2016

Venue: Pullman Bangkok Grande Sukhumvit
Organised by faculty of Medicine Vajira Hospital, Navamindradhiraj University and National Institute for Emergency Medicine

Objective:
The purpose of the Conference ranges from advanced training on how to provide health care to multiple disaster survivors to the establishment of interdisciplinary “Disaster Medicine” as a unique area of medical science.

For more information, please go to 13th APCDM website

First Hour in Emergency Room 2016: Essential Clinical Investigation 25-26 สิงหาคม 2559

First hour 2016 Brochure 1
Date: 
24/08/2016 to 26/08/2016

การประชุมวิชาการประจำปี ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล "First Hour in Emergency Room 2016"

25-26 สิงหาคม 2559

รับจำนวนไม่เกิน 300 คน

ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท

Precongress workshop (international)

Integrated Post Cardiac Arrest Care 2016: From Best Evidence to Best Practice 24-25 March 2016

Date: 
24/03/2016 to 25/03/2016

ด้วยโครงการจัดตั้งหาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มีความประสงค์จะจัดโครงการวิชาการ "Update in Post Cardiac Arrest Care 2016" ในระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2559 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องการดูแลผู้ป่วยภายหลังหัวใจหยุดเต้นให้แก่แพทย์ทั่วไปหรือแพทย์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการดูแลผู้ป่วยหลังหัวใจหยุดเต้นอย่างเป็นระบบ สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานและพัฒนาการดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาลของตนได้ โดยเก็บค่าลงทะเบียนท่านละ 2,000 บาท

การอบรมวิชาการ “การทบทวนความรู้เพื่อความ เป็นแพทย์ฉุกเฉินสมบูรณ์แบบ” (ภาคทฤษฎี) 22-24 กุมภาพันธ์ 2559

Date: 
22/02/2016 to 24/02/2016

กำหนดการ 22-24 กุมภาพันธ์ 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  1. อ.พญ.พรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย์ โทร. 091-7745110
  2. คุณศิวพร โฉมเกิด โทร. 02-2012404

กลุ่มเป้าหมายการบรรยาย : แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้นปีที่ 1, 2, 3 จำนวน 200 คน 

โครงการอบรมวิชาการเรื่อง การทบทวนความรู้เพื่อความเป็นแพทย์ฉุกเฉินสมบูรณ์แบบ (ภาค lab/OSCE) 2-3 มีนาคม 2559

Date: 
02/03/2016 to 03/03/2016

สถานที่:

  • วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ห้องเรียนกลุ่มย่อย ชั้น ๔ และ ห้องฝึกทักษะชั้น ๕ 
  • วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ห้องประชุม ๗๐๐๘ ตึกสยามินทร์ชั้น ๗ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดการประชุม 

  • วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ (osce) ค่าลงทะเบียน 1500 บาท (รับจำกัด 80 คน)
  • วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ค่าลงทะเบียน 1000 บาท 
  • สองวัน ค่าลงทะเบียน 2500 บาท 

 

การชำระค่าลงทะเบียน

การอบรม WINFOCUS: Advanced Ultrasound Enhanced Life Support

WINFOCUS USLS Provider course poster
Date: 
11/01/2016 to 12/01/2016

WINFOCUS: Ultrasound Life Support USCMC LEVEL 1 Certification Skill Set
Entry course for Ultrasound Life Support - Advanced Level 1 - Provider
ABCDE & Head-to-Toes Ultrasound Resuscitation

11-12 January 2016 8.30AM - 5.00PM
King Chulalongkorn Memorial Hospital

Core lecture course 01/2015 สำหรับแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 10 – 11 ตุลาคม 2558

Date: 
10/10/2015 to 11/10/2015

กำหนดการ Core lecture course สำหรับแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2558
ณ ห้องประชุม พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ชั้น 8 อาคารท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก

เสาร์ที่ 10 ต.ค. 2558

Pages

Subscribe to RSS - ประชุมวิชาการ

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ