โครงการอบรมวิชาการเรื่อง การทบทวนความรู้เพื่อความเป็นแพทย์ฉุกเฉินสมบูรณ์แบบ (ภาค lab/OSCE) 2-3 มีนาคม 2559

Date: 
02/03/2016 to 03/03/2016

สถานที่:

  • วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ห้องเรียนกลุ่มย่อย ชั้น ๔ และ ห้องฝึกทักษะชั้น ๕ 
  • วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ห้องประชุม ๗๐๐๘ ตึกสยามินทร์ชั้น ๗ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดการประชุม 

  • วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ (osce) ค่าลงทะเบียน 1500 บาท (รับจำกัด 80 คน)
  • วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ค่าลงทะเบียน 1000 บาท 
  • สองวัน ค่าลงทะเบียน 2500 บาท 

 

การชำระค่าลงทะเบียน

  • โอนผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช
  • ชื่อบัญชี นางณัฐกานต์ ประพฤติกิจ เลขที่บัญชี 016-439524-0
  • ส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิปการโอนเงิน upload เป็นไฟล์รูป) พร้อมทั้งชื่อ นามสกุล ชั้นปี และสถาบัน มาที่ Email: osce.siriraj@gmail.com

 

โทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-419-9216

ตารางวันที่ 2 มีนาคม 2559

8.00-8.15

ลงทะเบียน

8.15-8.30

อธิบายและเข้าฐานสอบ

8.30-12.00

กลุ่ม 1 และ 3 สอบ OSCE

 

กลุ่ม 2 และ 4 สอบ Lab

12.00-13.00

Lunch

13.00-16.00

กลุ่ม 2 และ 4 สอบ OSCE

 

กลุ่ม 1 และ 3 สอบ Lab

ตารางเรียนวันที่ 3 มีนาคม 2559

8.00 - 8.30

ลงทะเบียน

 

8.30 - 9.30

Lab interpretation I

.พท. สุธี อินทรชาติ

9.30 - 10.30

Lab interpretation II

.นลินาสน์ ขุนคล้าย

10.30 - 10.45

อาหารว่าง

 

10.45 - 11.45

EKG interpretation

.สุธาพร ล้ำเลิศกุล

11.45 - 13.00

อาหารกลางวัน

 

13.00 -14.00

Radiology 1 trauma

.พินพร เจนจิตรานันท์

14.00 - 15.00

Radiology 2 non-trauma

.รัฐชัย แก้วลาย

15.00 -15.15

อาหารว่าง

 

15.15 - 16.00

Forensic

. ศักดา สถิรเรืองชัย

 

 

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ