Quiz me again!

Hip pain

ชายอายุ50ปีมาด้วยปวดบวมแดงร้อนที่ข้อสะโพกซ้ายและมีไข้ 2วันก่อนมารพ. ไม่เคยมีอาการมาก่อน จงวินิจฉัยโรคจากfilm left hip

Answer

Calcium Pyrophosphate Deposition Disease ( CPPD) จากfilmพบมีcalcification ที่ articular cartilage

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ