Body assault with scalp contusion

ผู้หญิงอายุ30ปีถูกทำร้ายร่างกายมา ตรวจด้านหลังหูพบดังภาพคิดถึงโรคใด

Answer

พบรอยเขียวช้ำด้านหลังหูเรียกว่า Battle's sign คิดถึงว่ามี base of skull fracture

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ