กู้ชีพองค์รวม - Comprehensive Life Support: CLS

ในการช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยฉุกเฉินนั้น หากล่าช้าหรือให้การดูแลรักษาไม่ถูกต้อง อาจทำให้ผู้ป่วย เสียชีวิต หรือพิการได้ แต่ถ้าสามารถดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ก็จะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสในการรอดชีวิตและรอดจากความพิการได้สูงขึ้น ซึ่งประชาชนธรรมดาก็สามารถให้การช่วยเหลือขั้นต้น ก่อนที่จะมี แพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ เข้ามาถึงที่เกิดเหตุ หรือก่อนนำส่งโรงพยาบาลปลายทาง

หลักการช่วยเหลือของประชาชนโดยทั่วไปเป็นที่รู้จักกันในนาม “การปฐมพยาบาล” ซึ่งเป็นวิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วไปในขอบเขตของประชาชนธรรมดา แต่อาจจะไม่ได้เน้นถึงการตรวจให้พบภาวะคุกคามชีวิต การพิเคราะห์ทางเลือก ปฏิบัติการช่วยชีวิต และการนำส่งผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินอย่างเป็นระบบ

Pages

Subscribe to สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย RSS

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ


Fatal error: Unsupported operand types in /home/taemor/public_html/sites/all/modules/rules/includes/faces.inc on line 233